La gare de Barvaux I-II (9 vues).


Documents 7>9: Jean Close.