Stopplaats De Hoek / Le point d'arręt de De Hoek.
Photos: Christiaan Quistwater (2018).