Rumst Buurtspoorwegen (8 vues).

Photos 3>8: Christiaan Quistwater (2019).